محمد سلطان زاده

 

اي گشته زره بر تن تو پيرهن تو

اي گشته زره بر تن تو پيرهن تو
يا حضرت قاسم يا حضرت قاسم
پامال شد از سمّ ستوران، بدن تو
يا حضرت قاسم(2)
*****
قـرآن حسـن، آيـه ي ايثـار حسينـي
بگرفته به کف، جان و خريدار حسيني
از کودکـي خـويش گرفتـار حسيني
افسوس که صدپاره شد از تيغ تن تو
پامال شد از سمّ ستوران، بدن تو
يا حضرت قاسم(2)
*****
اي خورده عسل از دم شمشير شهادت
اي يافتــه در مـکتب ايثــار، ولادت
با آنکه بود در نفست روح عبادت
لبريـز ز خوناب گلو شد دهن تو
پامال شد از سمّ ستوران، بدن تو
يا حضرت قاسم(2)
*****
افسوس که چون لاله، ز تيغت همه چيدند
افسـوس! کـه پهلـوي تـو، بـا نيـزه، دريدند
افسوس! که بر کشتن تو تيغ کشيدند
افسوس! کـه افتـاد خزان، در چمن تو
پامال شد از سمّ ستوران، بدن تو
يا حضرت قاسم(2)
*****
اي کـرده عمـو مثل پدر، گريه برايت
اي گفته عمو جان عمويت به فدايت
اي حجله‌گـه شـادي تو، بزم عزايت
اي خلعت شادي تو، بر تن، کفن تو
پامال شد از سمّ ستوران، بدن تو
يا حضرت قاسم(2)
*****
يک کشته ي صدپاره ‌تن و اين همه قاتل
بر بسمل خونين حسن، ناله کن اي دل
و ا... بـوَد بهـر عمو داغ تو مشکل
مثل جگر پاک حسن شد بدن تو
پامال شد از سمّ ستوران، بدن تو
يا حضرت قاسم(2)
*****
سخت است عمو، جسم تو صدچاک ببيند
رخسـار دل آراي تــو، بـر خـاک ببيند
آغشته بـه خـون، اين بدن پاک ببيند
مانده است سخن بر لب شکّرشکن تو
پامال شد از سمّ ستوران، بدن تو
يا حضرت قاسم(2)
*****

 نوشته شده در  93/08/09  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

پاره پاره شده آيه ي قرآن حسن ، يا حسن

پاره پاره شده آيه ي قرآن، حسن يا حسن
مانده در زير پا، شاخه ي ريحان، حسن يا حسن
آل هاشم، گل بياريد از دو ديده، خون بباريد
واحسينا، واحسينا، واحسينا، واحسينا (2)
*****
گشته بي بال و پر، بلبل بستان، حسن يا حسن
چيده شد لاله ي سرخ گلستان حسن يا حسن
آل هاشم، گل بياريد از دو ديده، خون بباريد
واحسينا، واحسينا، واحسينا، واحسينا (2)
*****
زرهش پيرهن، جامه خونين کفنش، يا حسن
بدنش پاره‌تر آمده از پيرهنش، يا حسين
آل هاشم، گل بياريد از دو ديده، خون بباريد
واحسينا، واحسينا، واحسينا، واحسينا (2)
*****
خورده قاسم عسل، از دم شمشير بلا يا حسين
بدنش غرق خون، در جگرش تير بلا يا حسين
آل هاشم، گل بياريد از دو ديده، خون بباريد
واحسينا، واحسينا، واحسينا، واحسينا (2)
*****

 نوشته شده در  93/08/09  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

ای مصحف پا مالم، نجل حسنم قاسم

ای مصحف پا مالم، نجل حسنم، قاسم
گلگون بدنم قاسم، صد پاره تنم قاسم
ای دهانت پر از خونِ گلویت
می دهی جان، پیش چشم عمویت
خون شد حنایت، عمو فدایت


من با خبرم از تو، تو با خبری از من
من تشنه ترم از تو، تو تشنه تری از من
تا فلک می رود آه از نهادم
تشنه لب بودی و آبت ندادم
خون شد حنایت، عمو فدایت


دسته گل دامادی، گلﹾ زخم تنت گشته
پیراهن خونینت، برتن کفنت گشته
من به مقتل عزادار تو هستم
تو بزن دست و پا بر روی دستم
خون شد حنایت، عمو فدایت


من لاله ی سرخم را پامال خزان دیدم
از زیر سم اسبان فریاد تو بشنیدم
در دلم شعله ی تاب و تبت بود
زیر تیغ از عطش جان برلبت بود
خون شد حنایت، عمو فدایت


با نوک سنان ها باز، از هم زِرهت گردید
یک پیرهن نازک برتن گرهت گردید
سینه ی تنگ من شد جوشن تو
اشک من مرهم زخم تن تو
خون شد حنایت، عمو فدایت


من آب روان بر تو از چشم تر آوردم
با سوز دل از خیمه بر تو خبر آوردم
مادر و عمه و دختر عمویت
اشکشان گشته چون خون گلویت
خون شد حنایت، عمو فدایت


جسم تو برم خیمه، ای دسته گل پرپر
بنشینم و بگذارم پهلوی علی اکبر
چشمه ی خون کنم چشم ترم را
گه ببوسم تو را گه اکبرم را
خون شد حنایت، عمو فدایت

 نوشته شده در  93/08/09  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

فدایت شوم، برا شهادت بی قراری

فدایت شوم، برا شهادت بی قراری
فدایت شوم، فدای این لحظه شماری
فدایت شوم، که به تنت زره نداری

ماه زیبا، ای یادگار مجتبی
کنار این پیکر غرق خون فتاده ام از پا

وای، بمیرم نداری به تنت زره
وای، خورده پیکر تو به زمین گره

حسین... وااای...

فدایت شوم، افتادی روی خاک صحرا
فدایت شوم، گم شدی زیر دست و پا ها
فدایت شوم، برات نبودم مثل بابا

تا جان دادی، زیر ثم اسب افتادی
حجله ی تو خاک صحرا و خون لباس دامادی

وای، بمیرم نداری به تنت زره
وای، خورده پیکر تو به زمین گره

حسین... وااای...

فدایت شوم، روی تنت خون حلقه بسته
فدایت شوم، که پیکرت ز هم گسسته
فدایت شوم، استخون سینه ات شکسته

دیدی آخر، تو هم شدی مثل اکبر
زیر لگد ها شنیدم گفتی عمو ای وای مادر

وای، بمیرم نداری به تنت زره
وای، خورده پیکر تو به زمین گره

حسین... وااای...

 نوشته شده در  93/08/08  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

بمیرم از نفس افتادی تو

بمیرم از نفس افتادی تو
پیش چشمام دیگه جون دادی تو
ندیدم من شب دامادی تو

دارن جای گل میریزن سنگ روی سر تو
تو جون دادی زیر دست و پا موند پیکر تو
واویلا

حسین وااای...

می دیدم که زدنت با کینه
یادم افتاد کوچه ی مدینه
مونده جای لگدش رو سینه

مثل اکبر آخرش به آرزوت رسیدی
بمیرم که زیر سم مرکب قد کشیدی
واویلا

حسین وااای...

رو سر تو همه لشکر ریختن
زدی ناله نیزه بیشتر ریختن
یه روزی هم سر مادر ریختن

نامردی که چشای نیمه باز تو رو بست
بد جوری زد دیگه استخونه سینه شکست
واویلا

حسین وااای...

وسط کوچه می زدم فریاد
بی هوا زد که مادرم افتاد

مادرم افتاد که من افتادم
مگه اون لحظه میره از یادم

دست گل پرپرم خدا پشت در افتاد
صدای خندشون بلند شد تا مادر افتاد
آخه چجوری زدن مگه که با سر افتاد

وقتی یه لشکر میزنه معلومه که در میشکنه
بال کبوتر میشکنه ، پهلوی مادر میشکنه

 نوشته شده در  93/08/08  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

رسیدی عاقبت به آرزوت

رسیدی عاقبت به آرزوت
حالا یه دنیا غم داره عموت

جای گل میریزن نیزه رو سرتو
جای سم اسبه روی پیکر تو

دوباره بی پسر شدم من نرو نرو
ببین چه خون جگر شدم من نرو نرو
وای

هر کسی میرسید تو رو میزد
زیر لگد عمو کشیدی قد

کاش میشد تو رو باز تو بغل بگیرم
کاش میشد همین جا پیش تو بمیرم

چرا به تن زره نداری عمو عمو
میخوای بری تنهام بذاری عمو عمو
وای

پیکر تو شده چه زیر و رو
اینقده دست و پا نزن عمو

زنده شد دوباره کوچه ی مدینه
زخم دست و بازو زخم روی سینه

روی تنت خون حلقه بسته عمو عمو
استخون سینت شکسته عمو عمو
وای

 نوشته شده در  93/08/08  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

دودمه های محرم


دودمه اول محرم الحرام: توسل به حضرت مسلم علیه السلام

_____

خدایا شهر کوفه کربلا شد ، دگر مسلم فدا شد

غریب کوفه مهمان خدا شد ، دگر مسلم فدا شد

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

بر فراز دارم و دلواپس یک کاروان ، آه از این کوفیان

از همینجا دیده ام یک زینب(س) و یک ساربان ، آه از این کوفیان

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

بشنو از باد صبا پیغام خونبار مرا ، یا حسین(ع) کوفه میا

بر سر دارالعماره شد سرم از تن جدا ، یا حسین(ع) کوفه میا

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

من سفیر عشقم و از کوفه دارم یک پیام ، یابن الزهرا(س) السلام

قتلگاه عاشق اینجا می شود بالای بام ، یابن الزهرا(س) السلام

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

کاش با خونم به روی نامه ها ، یا حبیبی یا حسین(ع)

می نوشتم یا حسین کوفه میا ، یا حبیبی یا حسین(ع)

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه دوم محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه چهارم محرم ، دودمه پنچم محرم

دودمه ششم محرم ، دودمه هفتم محرم ، دودمه هشتم محرم ، دودمه نهم محرم ، دودمه دهم محرم

التماس دعا
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  2 نظر

 

دودمه دوم محرم الحرام: ورود کاروان امام علیه السلام به کربلا

_____

عمه چرا به کربلا ، این همه لشگر آمده؟

برای کشتن حسین(ع) ، شمر ستمگر آمده

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

سینه مالامال داغ و دل به غم شد مبتلا ، الامان از کربلا

می دهد بوی جدایی خاک این دشت بلا ، الامان از کربلا

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

آمده از ره امیر انبیاء و اولیاء ، دیدنی شد کربلا

بوی هفتاد و دو گل پیچیده امشب در فضاء ، دیدنی شد کربلا

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

از سماء آید ندا با ناله ی واغربتا ، کربلایی شد حسین(ع)

زینبش گوید مزن خیمه در این دشت بلا ، کربلایی شد حسین(ع)

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

قافله شد وارد کرب و بلا

غرقه به خون شد دل خیر النساء(س)

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه چهارم محرم ، دودمه پنچم محرم

التماس دعا

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  نظر بدهید

 

دودمه سوم محرم الحرام: توسل به حضرت رقیه علیها السلام

_____

عمه بابا آمده برخیز تا کاری کنیم ، آبروداری کنیم

با لباس پاره باید میهمانداری کنیم ، آبروداری کنیم

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

رقیه(س) زائر خون خدا شد ، خرابه کربلا شد

به پای رأس بابایش فدا شد ، خرابه کربلا شد

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

شمعم و پروانه از من عاشقی آموخته ، وای از آتش پدر

مثل گیسوی تو گیسوی رقیه(س) سوخته ، وای از آتش پدر

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

گوشه ویرانه را عرش معلا می کنم ، تا بیایی ای پدر

بوسه ای می گیرم و جان بر تو اهدا می کنم ، تا بیایی ای پدر

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

بلبل خوش نغمه ات افتاده امشب از سخن ، وای من ای وای من

ای امام بی کفن طفل تو هم شد بی کفن ، وای من ای وای من

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه دوم محرم ، دودمه چهارم محرم ، دودمه پنچم محرم

التماس دعا

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  یک نظر


دودمه چهارم محرم الحرام: توسل به طفلان حضرت زینب علیها السلام

_____

ما عقابان حرم فرزند پاک جعفریم ، خاک پای اکبریم

رد مکن ما را که نور چشم بنت الحیدریم(ع) ، خاک پای اکبریم

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

کودکانم نذر چشمان علی اصغرت(ع) ، ای فدایت خواهرت

رد مکن این هدیه ام را جان زهرا(س) مادرت ، ای فدایت خواهرت

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

جان زهرا(س) مادرت بنما قبول از من اخا ، این دو قربان مرا

ای همه هستی زینب(س) بهر اصغر(ع) کن فدا ، این دو قربان مرا

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

تو سلیمان تر از آنی که نگاهم نکنی ، یابن الزهرا(س) یا حسین(ع)

فرق بگذاری و میلی به سپاهم نکنی ، یابن الزهرا(س) یا حسین(ع)

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

افتاده دو جانباز حسین(ع) در دل صحرا ، حسین(ع) عزیر زهرا(س)

از بهر تماشا تو بیا زینب کبری(س) ، حسین(ع) عزیز زهرا(س)

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه دوم محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه پنچم محرم

التماس دعا

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  نظر بدهید

 

دودمه پنجم محرم الحرام: توسل به حضرت عبدالله علیه السلام

_____

عبداللهم و تشنه ی دیدار تو هستم ، عمو یار تو هستم

با دست بریده عزادار تو هستم ، عمو یار تو هستم

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ای عمو من از ازل مجنون و پابست توام ، یار بی دست توام

تا ابد شاگرد عباس(س) تو و مست توام ، یار بی دست توام

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

دست او از پیکرش یا رب شده از هم جدا ، مجتبی ای کربلا

ذکر یا زهرا(س) گرفته در میان قتلگاه ، مجتبی ای کربلا

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ابن الحسن(ع) ، عبداله رشیدم ، عمو جان عشقت بجان خریدم

من از حرم تا قتلگه دویدم ، عمو جان عشقت بجان خریدم

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

دستهایم را سپر کردم برای حنجرت ، من بقربان سرت

دست من افتاد ، افتادم به یاد مادرت ، من بقربان سرت

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه دوم محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه چهارم محرم

التماس دعا

  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  نظر بدهید

 

دودمه ششم محرم الحرام: توسل به حضرت قاسم علیه السلام

_____

بیایید ای جوانان ، گلاب آرید و قرآن ، رود ابن الحسن(ع) قاسم به میدان

حسن(ع) جان کن تماشا ، تمام هستی ات را ، کفن پوشیده اندر راه جانان

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

پسر شیر به تاراج سپاه آمده است ، قرص ماه آمده است

با نیابت ز حسن(ع) یاری شاه آمده است ، قرص ماه آمده است

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ای شکسته زیر سم اسبها آیینه ات ، قاسمم ای قاسمم

تا حرم آمد صدای استخوان سینه ات ، قاسمم ای قاسمم

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ای شده در باور تو مرگ احلی من عسل ، قاسمم ای قاسمم

سوی میدان میروی حی علی خیر العمل ، قاسمم ای قاسمم

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

تو میان خیمه هستی من به زیر دست و پا ، ای عمو جانم بیا

تیر باران شد تنم همچون امام مجتبی(ع) ، ای عمو جانم بیا

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه دوم محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه چهارم محرم ، دودمه پنچم محرم

التماس دعا

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  2 نظر

 

دودمه هفتم محرم الحرام: توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام

_____

طفل چون نامش علی شد اصغرش هم اکبر است ، در شجاعت حیدر است

گرچه باشد شیرخواره ، شیر مرد لشگر است ، در شجاعت حیدر است

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

به خیمه قحط آب است ، همه دلها کباب است ، علی اصغر(ع) به دامان رباب است

عطش بالا گرفته ، همه دلها گرفته ، که لبها تشنه ی یک جرعه آب است

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ای پدر من تشنه هستم تشنه ی آب حیات ، بگذر ار آب فرات

کم تمنا کن برای آب ای فلک نجات ، بگذر از آب فرات

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

خنده بر روی پدر زد یعنی ای مولای من ، غم مخور بابای من

می شود آغوش زهرا(س) بعد از این مأوای من ، غم مخور بابای من

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ای تمام بود و هستم بر روی دستم بخواب ، وای بر حال رباب

آرزو دارم ببینی ای علی جان خواب آب ، وای بر حال رباب

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه دوم محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه چهارم محرم ، دودمه پنچم محرم


التماس دعا

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  2 نظر

 

دودمه هشتم محرم الحرام: توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام

_____

اکبر رود ای اهل حرم جانب میدان ، خدا زینب(س) چه سازد

گیرد به بالای سر او همه قرآن ، خدا زینب(س) چه سازد

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

می زنم من دست بر هم می زنی تو دست و پا ، حیدر کرب و بلا

خاک عالم بر سر این روزگار بی وفا ، حیدر کرب و بلا

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ای پراکنده شده پیکر تو دور و برم ، پسرم ای پسرم

اربا اربا شده از داغ تو بابا جگرم ، پسرم ای پسرم

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

از شمس جمالت چقدر ماه بیافتد ، علی اکبر لیلا

شهزاده که افتد به زمین شاه بیافتد ، علی اکبر لیلا

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

جوانان بنی هاشم بیایید ، علی را بر در خیمه رسانید

خدا داند که من طاقت ندارم ، علی را بر در خیمه رسانم

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه دوم محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه چهارم محرم ، دودمه پنچم محرم

التماس دعا

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  نظر بدهید

 

دودمه نهم محرم الحرام: توسل به حضرت عباس علیه السلام

_____

منشق شده فرق تو و خون شد جگر من ، برادر ابالفضل(ع) ، برادر ابالفضل(ع)

دست تو جدا از تن و خم شد کمر من ، برادر ابالفضل(ع) ، برادر ابالفضل(ع)

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ای برادر جان چرا تنها ز میدان آمدی؟ ، پس علمدارت چه شد؟

محرم زینب(س) چرا مهبوت و حیران آمدی؟ پس علمدارت چه شد؟

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ، علمدار نیامد

سقای حسین(س) سید و سالار نیامد ، علمدار نیامد

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه دوم محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه چهارم محرم ، دودمه پنچم محرم

التماس دعا

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط miyandar  |  نظر بدهید

 

دودمه دهم محرم الحرام: توسل به حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه السلام

_____

اینگونه مکش تیغ به روی حنجر او ، نبر ز تن سر او

آخر بنما شرم ز آه مادر او ، نبر ز تن سر او

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است ، مکن ای صبح طلوع

عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است ، مکن ای صبح طلوع

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

شاه گفتا کربلا امروز میدان من است ، عید قربان من است

مادرم زهرا(س) در این گودال مهمان من است ، عید قربان من است

این دودمه را از اینجا بشنوید

***

مطالب مرتبط:

دودمه اول محرم ، دودمه دوم محرم ، دودمه سوم محرم ، دودمه چهارم محرم ، دودمه پنچم محرم

دودمه ششم محرم ، دودمه هفتم محرم ، دودمه هشتم محرم ، دودمه نهم محرم

التماس دعا

 نوشته شده در  93/08/08  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

دو بچه شیر غیرتی گریه کنای هیئتی

دو بچه شیر غیرتی      گریه کنای هیئتی
تمومه عشق شون حسینه
یه عمره مشق شون حسینه
تویی غریب بن غریب       روی لبت أمن یجیب
داداش نگو یاری نداری
مگه که خواهری نداری
******
زینب تو بی قراره      برات دو هدیه میاره
اگه کمه به روم نیاری
مبادا حرف نـَه بیاری
این دو تا نذر سر تو        نذر علی اکبر تو
داداش حسین سرت سلامت
نگی که دیدار به قیامت
******
کبوترامو پر میدم        به راه تو پسر میدم
حالا برید دو نور عینم
دل نگرون برا حسینم
اگر که اذنتون نداد       روی خوشی نشون نداد
قسم بدید به اسم مادر
به ماجرای کوچه و در

 نوشته شده در  93/08/06  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

من زینبم / وارث حیدر

من زینبم / وارث حیدر
دختر زهرا / جان پیغمبر
بدهی اذن جهادم میروم میدون
نه که با پا بلکه با سر میدوم میدون
روی قلب من / پا نمیذاری
دیگه غم نخور / تا منو داری

طفلان من / هر دو سربازن
هر دو مشتاق / اذن پروازن
بپذیر این تحفه را از من بی سرپناه
دست رد بر سینه ی من نزنی یا اخاه
همه هستی ام / فدای سرت
فدای تو و / علی اکبرت

طفلان من / هر دو آمادن
هر دو چون سروی.../ شاخ شمشادن
دلمو نشکن برادر دل شکسته ترم
قسمت میدم حسین جان به جون مادرم
بذا تا برن / دلو خون نکن
منو بیش از این / پریشون نکن

شکرلله / روسپیدم من
دو علی اکبر / پروریدم من
نکنه اشکی بریزی که منو میکشی
بمیره زینب نبینه خجالت میکشی
همه رفته اند / ز برت حسین
بمیره برات / خواهرت حسین

 نوشته شده در  93/08/06  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت

چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت

بشینه صاف توی قلب و دل غلام سیاهت

حساب من با حسینه کتاب من باحسینه

روز قیامتم آخر جوابم با حسینه

 

یاحسین غریب مادر تویی ارباب دل من

یه گوشه چشمه تو بسه واسه حل مشکل من

 

پدر من منو ارباب به کرم تو سپرده

از توی دامن مادر دلمو اسم تو برده

عشق تو بسکه بزرگه از سر دنیا زیاده

کاری با هستی نداره اونکه دلو به تو داده

 

یه روزی میاد آقاجون روی چشمام پا میزاری

می بریم تا کربلا و نمیزاریم تو خماری

 

یاحسین غریب مادر تویی ارباب دل من

یه گوشه چشمه تو بسه واسه حل مشکل من

 

منم و شمعی که عمری تو حرم تو میسوزه

چشاش و هر شب جمعه به کرم تو میدوزه

خونه ی مادریم آقا حرم کرببلاته

سایه ی روی سر من علم صاحب عزاته

 

یادم میاد بچه بودم تا که محرم میرسید

با چادرای مادرامون گوشه ی یک پیاده رو

یاد محرم کرده بودیم خیمه علم کرده بودیم

یه قلب کوچیک تو سینه مست و خریدار حسین

نوشته بود تو کربلا

 

یل کربلا ابالفضل قربون اون قد و بالات

الهی که من بمیرم برای خشکی لبهات

 

یاحسین غریب مادر تویی ارباب دل من

یه گوشه چشمه تو بسه واسه حل مشکل من

 

حسابم با حسینه حسینه

کتابم با حسینه حسینه

سوال از من چه می پرسی چه می پرسی

جوابم با حسینه حسینه

من از حسین دم می زنم

آتیش به عالم می زنم

عشق حسین یار منه

دیوونگی کار منه

 نوشته شده در  93/08/06  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

دودمه چهارم محرم

ما عقابان حرم فرزند پاک جعفریم ، خاک پای اکبریم

رد مکن ما را که نور چشم بنت الحیدریم(ع) ، خاک پای اکبریم

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

کودکانم نذر چشمان علی اصغرت(ع) ، ای فدایت خواهرت

رد مکن این هدیه ام را جان زهرا(س) مادرت ، ای فدایت خواهرت

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

جان زهرا(س) مادرت بنما قبول از من اخا ، این دو قربان مرا

ای همه هستی زینب(س) بهر اصغر(ع) کن فدا ، این دو قربان مرا

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

تو سلیمان تر از آنی که نگاهم نکنی ، یابن الزهرا(س) یا حسین(ع)

فرق بگذاری و میلی به سپاهم نکنی ، یابن الزهرا(س) یا حسین(ع)

این دودمه را از اینجا بشنوید

_____

افتاده دو جانباز حسین(ع) در دل صحرا ، حسین(ع) عزیر زهرا(س)

از بهر تماشا تو بیا زینب کبری(س) ، حسین(ع) عزیز زهرا(س)

این دودمه را از اینجا بشنوید

 نوشته شده در  93/08/06  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

دودمه سوم محرم

گوشه ویرانه را عرش معلا می کنم ، تا بیایی ای پدر

بوسه ای می گیرم و جان بر تو اهدا می کنم ، تا بیایی ای پدر

 

بلبل خوش نغمه ات افتاده امشب از سخن ، وای من ای وای من

ای امام بی کفن طفل تو هم شد بی کفن ، وای من ای وای من

 نوشته شده در  93/08/05  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز

گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز

تن من آب شد اما اثرم هست هنوز

جای سیلی ز روی گونه من پاک نشد

رد شلاق به روی کمرم هست هنوز

می توانم به خدا با تو بیایم بابا

جان زهرا کمی ازبال و پرم هست هنوز

گفتم ای دختر شامی برو و طعنه نزن

سایه رحمت بابا به سرم هست هنوز

من که از حرمله و زجر نخواهم ترسید

دختر فاطمه هستم جگرم هست هنوز

گفت که می زنمت اسم پدر را ببری

گفتم ای زجر بزن چون سپرم هست هنوز

همه دم ناز کشید و به دلم تسکین داد

جای شکر است که عمه به برم هست هنوز

با زمین خوردن من دیده ی خود می بندد

شرم در چهره ساقی حرم هست هنوز

خاطرت هست که قنداق علی خونی بود؟

همه خاطره ها در نظرم هست هنوز

غصه معجر من را نخوری بابا جان

پاره شد معجرم اما به سرم هست هنوز

 نوشته شده در  93/08/05  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

بزن بر سینه و بر سر

بزن بر سینه و بر سر به حال آل پیغمبر در و دیوار می گرید

پریشان شو تو گریان شو امیرالمونین در ماتم پورش می گرید

بکن رخت عزا بر تن بزن شالی سیه گردن

که زین العابدین با حالتی بیمار می گرید

بزن بر سینه و بر سر به حال آل پیغمبر در و دیوار می گرید

پریشان شو تو گریان شو امیرالمونین در ماتم پورش می گرید

بنالید ای عزاداران که زینب گشته سرگردان

دل روح الامین چون چشم حیدر زار می گرید

بزن بر سینه و بر سر به حال آل پیغمبر در و دیوار می گرید

پریشان شو تو گریان شو امیرالمونین در ماتم پورش می گرید

 حسین گشته به خون غلطان ز جور لشکر عدوان

در این ماتم همه بی دین همه دیندار می گرید

بزن بر سینه و بر سر به حال آل پیغمبر در و دیوار می گرید

پریشان شو تو گریان شو امیرالمونین در ماتم پورش می گرید

 نوشته شده در  93/07/29  توسط محمد سلطان زاده  | 

 

یا حسین نور عین یا قتیل العبرات

یا حسین نور عین یا قتیل العبرات (2)

 

بی کفن یار من از خزان پر پر یاس

ای بی سر بی یاور چون کنم بی عباس

ای طبیبم بی حبیبم من غریبم چون کنم بی عباس

یا حسین نور عین یا قتیل العبرات (2)

 

شاه من ماه من از جامت مدهوشم

دیدی تو نوبه نو خون چکد از گوشم

مهر و ماهم تن سیاهم کن نگاهم چون کنم بی عباس

یا حسین نور عین یا قتیل العبرات (2)

 

دم سردم پر دردم از داغت بی تابم

گو تا کی کعبه نی تازد پُر خون آبم

بی قرارم غصه دارم رفته یارم چون کنم بی عباس

یا حسین نور عین یا قتیل العبرات (2)

 نوشته شده در  93/07/29  توسط محمد سلطان زاده  |